Jordbruksverkets sida går det att läsa om ny lagstiftning kring växtskyddsmedel.

Den 1 februari skedde också en del förändringar i lagstiftningen. Då sänktes en del krav på vad man skall rapportera. De krav som försvann var: Anteckning om hur man kommit fram till sina skyddsavstånd, anteckning av vind och temperatur samt var man rengjort och fyllt på sin spruta.

Den 26 november kom kravet att alla yrkesmässigt använda sprutor skall vara godkända av Jordbruksverket. För att sprutan ska bli godkänd måste den vara funktionstestad och den ska sedan testas vart 3:e år.

Detta är förändringar som jag står bakom. De både förenklar för brukarna och gör det säkrare!