Jag har på egen hand studerat och läst om olika skadegörare under de senaste åren. Det är även flera jag skulle vilja studera noggrannare framöver, till exempel i exjobbet näst nästa år.

skadedjur

För utförlig information om växtskydd rekommenderar jag jordbruksverkets sida.

Bomullsmjöllus – Bemisia tabaci

Bomullsmjöllusen är en liten insekt på några millimeter som längst. I Sverige har vi lyckats bekämpa denna parasit men det har krävts mycket jobb. Idag är landet en skyddad zon och det är förbjudet att föra in växter som innehåller skadegöraren.

Den kan angripa väldigt många olika sorters växter, över trehundra. Jag gjorde redan i gymnasiet lite egen forskning på Bomullsmjöllusen och dess verkan på tiggarnöt (tribulus terrestris). Min kunskaper var då bristfälliga och jag kom inte fram till någon slutsats tyvärr. En kul grej är att jag idag använder tribulus som kosttillskott och testosteronhöjare.

Skadorna som lusen ger upphov till hindrar ofta plantans tillväxt. Lusen sätter sig på bladens undersidor och suger näring och safter från den. Klicka här för bilder på Bomullsmjöllusen.

Gulbakterios

Detta är en vidrig skadegörare som angriper tomater och kan ge 70 procentiga förluster! Ett problem är att man inte kan se att unga plantor är smittade, utan det är först när de vuxit till sig som man kan se det. Stammen och bladen blir brunaktiga och bladen rullar ihop sig. Det kan även utvecklas håligheter och sprickor i stammen.

Det sprids via bakterieslem och beröring. Det är alltså inte luftburet vilket är turligt. Gulbakterios har förekommit i landet åren -07, -08 och -14.

Precis som med bomullsmjöllusen ska man kontakta jordbruksverket om man misstänker angrepp!

Skadegörare jag vill studera mer i framtiden

Thrips palmi är en farlig skadegörare från Sydostasien som jag skulle vilja studera mer. Den har påträffats runt om i världen men inte fått någon permanent etablering i Europa (endast sporadiska förekomster i växthus). Den har blivit resistent mot vissa växtskyddsmedel och därför tror jag det är viktigt att studera den ingående.